Logotypy Wsparcie Unia Europejska

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy na rynkach międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem krajów Zatoki Perskiej” EXPO 2020

Wartość projektu: 246 250,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 85 %


 

KRYSTYNA HYLA „LUPUS” PRODUCENT MEBLI
UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 89,
40-335 KATOWICE

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2012

Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne Usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje

Tytuł projektu: Opracowanie nowej usługi – aranżacji pokoju hotelowego z poprawą komfortu akustycznego, w tym opracowanie nowego wyrobu – mebli o właściwościach dźwiękochłonnych

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy HYLA KRYSTYNA „Lupus” Producent Mebli, tj. wzrost potencjału ekonomicznego, innowacyjnego oraz wzrost przedsiębiorczości, poprzez przeprowadzenie badań przez jednostkę badawczo-rozwojową.

Rezultatem Projektu będzie opracowana nowa usługa aranżacji pokoju hotelowego z poprawą komfortu akustycznego oraz opracowane nowe produkty – meble o właściwościach dźwiękochłonnych.

Wartość projektu: 461 250 PLN

Wysokość dofinansowania: 85 %

 


 

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017/l

W zawiązku z realizacją działań wynikających z umowy o dofinansowanie nr POIR 03.03.03-24-0017/16 realizowanej w ramach dofinansowania Projektu III osi priorytetowej „Wsparcie innowacyjności w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 14.07.2017 roku dotyczącego wyboru wykonawcy projektu „Opracowanie nowej usługi – aranżacji pokoju hotelowego z poprawą komfortu akustycznego, w tym opracowanie nowego wyrobu – mebli o właściwościach dźwiękochłonnych” w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 


 

Zakup usługi zakup usług związanych z opracowaniem materiałów promocyjnych i informacyjnych – działanie informacyjno-promocyjne projektu.

Plik do pobrania:

 


 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.07.2017, projekt „Opracowanie nowej usługi – aranżacji pokoju hotelowego z poprawą komfortu akustycznego, w tym opracowanie nowego wyrobu – mebli o właściwościach dźwiękochłonnych”

 

Pliki do pobrania:

 


KRYSTYNA HYLA „LUPUS” PRODUCENT MEBLI
UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 89,
40-335 KATOWICE

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł projektu: „Promocja mebli firmy LUPUS na rynkach międzynarodowych.

Wartość projektu: 700 773,09 PLN

Wysokość dofinansowania: 80 %

 


 

Zapytanie ofertowe 1/04/2017 udział w Targach MT Maison et Object 2017 Paryż

 


 

Zapytanie ofertowe nr 2/01/2017
„Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i innowacyjnych przedsiębiorstw

Plik do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 2/01/2017

 


 

Zapytanie ofertowe 3/11/2016 z załącznikami

Informacja o wynikach Zapytanie 3/11/2016

 


 

Informacja o wynikach Zapytania ofertowego 1/01

Informacja o wynikach Zapytania ofertowego 2/01

 


 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami Go To Brand usługa noclegowa Targi Stockholm 2017 – pobierz

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami Go To Brand usługa transportowa Targi Stockholm 2017 – pobierz

 


 

„Informacja o wynikach zapytania ofertowego 2/11/2016 – ” – pobierz

„Zapytanie ofertowe 'Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand’ – 2/11/2016” – pobierz

 


 

„Zapytanie ofertowe Go To Brand usługa noclegowa Targi IMM Kolonia 1/11/2016” – pobierz

„Załączniki do zapytania 1/11/2016” – pobierz

„Informacja o wynikach zapytania 1/11/2016” – pobierz

 „Zapytanie ofertowe Go To Brand zabudowa stoiska i transport eksponatów Targi IMM Kolonia 2/11/2016” – pobierz

„Załączniki do zapytania 2/11/2016” – pobierz

„Informacja o wynikach zapytania 2/11/2016” – pobierz

 informacja o wyborze wykonawcy MBI

Aktualizacja formularza do zapytania ofertowego

AKTUALNA WERSJA ZAPYTANIE OFERTOWE POLSKA WSCHODNIA – POBIERZ

Anulacja zapytanie ofertowego z dnia 04.04.2016. (pobierz)anulacja zapytania

Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie Polska Wschodnia (pobierz)

 


 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość

 

3728

 

 

 

LUPUS Producent Mebli Krystyna Hyla
ul. Obrońców Westerplatte 89
408-335 Katowice

 

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.

Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej LUPUS Producent Mebli Krystyna Hyla poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”

Wartość projektu: 399.995,78 PLN Wysokość dofinansowania : 50 %

zapytanie ofertowe na zakup usług wzornictwo produktu rynek czeski – pobierz

zapytanie ofertowe na zakup usług związanych z organizacją misji gospodarczej w Wlk.Brytanii – pobierz

 


 

Nazwa projektu : Udział firmy „LUPUS” Producent MebliKrystyna Hyla w międzynarodowych targach „WORLD OF FURNITURE 2009” w Sofii w celu pozyskania nowych klientów oraz zwiększenia eksportu.

 

Lupus-ue2

Nazwa beneficjenta : „LUPUS” Producent Mebli Krystyna Hyla
Wartość projektu : 105790,91 zł Wartość dofinansowania : 12594,87 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – Realna odpowiedź na realne potrzeby.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 


 

Nazwa projektu : Udział firmy „LUPUS” Producent Mebli Krystyna Hyla w międzynarodowych targach „HOTELYMPIA 2010” w Londynie w dniach 28.02.2010-04.03.2010 jako wystawca.

 

Lupus-ue2

Nazwa beneficjenta : „LUPUS” Producent Mebli Krystyna Hyla
Wartość projektu : 84 329,61 zł Wartość dofinansowania : 35 427,75 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – Realna odpowiedź na realne potrzeby.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 


 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w waszą przyszłość

 

3728

 

LUPUS Producent Mebli Krystyna Hyla ul.Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka.
Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
Działanie 6.1 Paszport do eksportu.
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.

Pobierz zapytanie ofertowe

 


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Lupus-ue2

 

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 1 – Badania i rozwój technologiczny (B+R) , innowacje i przedsiębiorczość
Poddziałanie: 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP
Typ projektu: 3. Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne
Nazwa projektu: Zakup usług doradczych związanych z koncepcją nowej strategii rozwoju firmy poprzez wdrożenie systemu ekspertowego on line.
Wartość projektu: 131.500,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 50 %


Udostępnij: udostępnij na facebook'u