Blaski i cienie współpracy z inwestorami

Inwestor to po prostu nasz klient. Jednak w biznesie hotelowym mamy do czynienia z całymi organizacjami odpowiedzialnymi za zakup. Najłatwiej jest jeśli inwestor podejmuje decyzje samodzielnie. Ma to miejsce w przypadku inwestorów prywatnych, którzy albo działają pod własną marką, albo dopiero później stają się częścią jakiejś sieci hotelowej. Tu czasem, ale nie zawsze, wpływ na decyzję mają osoby bliskie inwestorowi ze względu na pokrewieństwo, lub wspólne interesy. Są to najczęściej współmałżonek, dzieci, czasem rodzice inwestora, lub wspólnik. Z mojego doświadczenia wynika, że Im mniej osób podejmuje decyzje, tym jest ona szybsza.